Friday, 7 September 2012

Nagpur Supply Inspector Recruitment 2012 Divisional Commissioner


NAGPUR  SUPPLY INSPECTOR RECRUITMENT 2012 पुरवठा निरीक्षक  DIVISIONAL COMMISSIONER 

Application Fee
1) पुरवठा निरीक्षक Rs.200 + 30 
(With Bank Charges) Rs.100 + 30 
 (With Bank Charges)
Note: Fees Exempted for Ex-Servicemen.


शैक्षणिक अहर्ता:- उमेदवार मान्यता प्राप्त(सांविधिक विध्यापीठ) विध्यापीठाचा पदवीधर असणे आवशयक आहे. परंतु " अन्न शास्त्र" विषयामध्ये विज्ञान किंवा तंत्रज्ञान यामध्ये पदवी धारण करणार्‍या उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येईल.


Apply Here

Click on image to view large


No comments:

Post a Comment