Friday, 17 February 2012

Nashik Election Winning List Candidates Municipal Corporation


Nashik Municipal Election 2012 Corporation List of Winning Candidates List - 1

नाशिक महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१२
(प्रभागाप्रमाणे विजयी उमेदवारांची यादी)
 

प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचेआरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
1
अ - अनुसूचित जमाती
चव्हाण गणेश चिंतामण पत्ता - १ अंजना सोसा जुना पेट्रोल पंप दिडोरीरोड म्हसरुळ नाशिक ४
अपक्ष

चिन्ह : ---
View  
4935 
- - - - - - -
विजयी
1
ब - स्त्रियांसाठी
सौ. माळोदे मिनाताई बालाजी पत्ता - मु पो आडगाव शेरताटी रस्ता आडगाव ता जि नाशिक
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना

चिन्ह : ---
---  

- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचेआरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
2
ब - सर्वसाधारण
निमसे उध्दव बाबुराव पत्ता - मु. नांदुर दसक पो. माडसांगवी, ता. जि. नाशिक
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
View  
5204 
- - - - - - -
विजयी
2
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्री)
सौ. सुनिता अशोकराव निमसे पत्ता - घर नं ७६, लक्ष्मी दौलत बंगला, जत्रा हाँटेलचा डि.पी रोड, नांदुर, नाशिक - ३
नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

चिन्ह : घड्याळ
View  
5525 
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचेआरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
3
ब - सर्वसाधारण
कुंभारकर रुची मधुकर पत्ता - फ्लँ. नं. १, योगेश्वर कृपास सोसा., शक्तीनगर, हिरावाडी, पंचवटी नाशिक ३
अपक्ष

चिन्ह : रेल्वे इंजिन
View  
3550 
- - - - - - -
विजयी
3
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्री)
श्रीमती शिंदे सुनिता सचिन पत्ता - श्रीकृष्ण बंगला गुरु गोविंदसिंग बळीमंदिरामोर पंचवटी नाशिक ३
नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

चिन्ह : ---
---  
4182 
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचेआरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
4
ब - स्त्रियांसाठी
बोडके फुलावती मोहन पत्ता - रामशेज दर्शन, प्लाँट नं - ५२, दत्तनगर, पेठरोड, पंचवटी, नाशिक - ४२२००३
भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : ---
View  
2749 
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचेआरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
7
ब - सर्वसाधारण
मुर्तडक अशोक देवराम पत्ता - ४६०६, मुर्तडक चाळ, मखमलाबाद नाका, पंचवटी, नाशिक ४२२००३
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना

चिन्ह : रेल्वे इंजिन
View  
6047 
- - - - - - -
विजयी
7
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्री)
मनिषा प्रविण हेकरे पत्ता - फ़्लँट नं.८, सुसंगत सोसा., आदर्शनगर, रामवाडी, पंचवटी, नाशिक ३
शिवसेना

चिन्ह : धनुष्यबाण
View  
4276 
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचेआरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
9
अ - अनुसूचित जाती
घोलप विशाल पद्माकर पत्ता - १८, पार्वती दत्तनगर पेठरोड पंचवटी, नाशिक ३
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना

चिन्ह : रेल्वे इंजिन
View  
2793 
- - - - - - -
विजयी
9
ब - स्त्रियांसाठी
कर्डक कविता बाळासाहेब पत्ता - वैशालीनगर, पेठरोड, पंचवटी, नाशिक ४२२००३
नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

चिन्ह : घड्याळ
View  
3898 
- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचेआरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
10
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
समाधान तुकाराम जाधव पत्ता - जोपुळकर चाळ सावता माळीनगर पंचवटी, नाशिक ३
नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

चिन्ह : घड्याळ
View  
3863 
- - - - - - -
विजयी
10
ब - स्त्रियांसाठी
गावंड रुपाली बाबुराव पत्ता - वाल्मिकनगर श्रीराम मंदिराजवळ पंचवटी, नाशिक ३
नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

चिन्ह : घड्याळ
View  
3437 
- - - - - - -
विजयी

No comments:

Post a Comment