Friday, 17 February 2012

Pune Election Winning Candidates List Municipal Corporation


Pune Municipal Election 2012 Corporation List of Winning Candidates List - 2

पुणे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१२
(प्रभागाप्रमाणे विजयी उमेदवारांची यादी)
 


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचेआरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
25
ब - सर्वसाधारण
अलगुडे मुकारी शेट्‌टी पत्ता - स.न. 336, जुनी वडारवाडी पुणे 16.
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
View  

- - - - - - -
विजयी
25
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्री)
मंजाळकर नीता आनंद पत्ता - अरुण हौसिंग सोसायटी प्लॉट नं.1/4, चतुश्रृंगी रोड, पुणे 16
शिवसेना

चिन्ह : धनुष्यबाण
View  

- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचेआरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
26
ब - सर्वसाधारण
मानकर दिपक माधव पत्ता - 567, नारायण पेठ, पुणे 30
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
View  

- - - - - - -
विजयी
26
अ - स्त्रियांसाठी
अश्विनी तुकाराम जाधव पत्ता - सर्व्हे. नं. 44, हनुमाननगर, पौड रोड, कोथरूड, पुणे 411 038
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
View  

- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचेआरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
27
ब - सर्वसाधारण
श्री.रामचंद्र आत्माराम कदम पत्ता - जिजार्इ बंगला, भारतीनगर, भाग – 2, पौडरोड, कोथरूड, पुणे - 38
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
View  

- - - - - - -
विजयी
27
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्री)
सौ.वैशाली राजू मराठे पत्ता - स.नं.120, चाळ क्र. 6ब, जयभवानी नगर, पौड रोड, कोथरूड, पुणे- 38
इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : हाताचा पंजा
View  

- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचेआरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
28
ब - सर्वसाधारण
श्री.किशोर नाना शिंदे पत्ता - 164/12, शिंदे कॉलनी, शास्त्रीनगर, कोथरूड, पुणे - 411038
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना

चिन्ह : रेल्वे इंजिन
View  

- - - - - - -
विजयी
28
अ - स्त्रियांसाठी
मारणे जयश्री गजानन पत्ता - स.नं.82/83, हमराज चौक, शास्त्रीनगर, कोथरूड, पुणे 38
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना

चिन्ह : रेल्वे इंजिन
View  

- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचेआरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
29
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
शंकर दत्तात्रय केमसे पत्ता - स. नं. 78 शिवदत्त प्लॉझा. पीएमटी डेपो जवळ, पौड रोड पुणे 38
नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

चिन्ह : घड्याळ
View  

- - - - - - -
विजयी
29
ब - स्त्रियांसाठी
कनोजिया पुष्पा कैलास पत्ता - प्रतिक्षा अपार्टमेंट उजवी भुसारी कॉलनी, पौड रोड पुणे 38
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना

चिन्ह : रेल्वे इंजिन
View  

- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचेआरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
30
ब - सर्वसाधारण
दोडके सचिन शिवाजी पत्ता - स.नं. 136 दोडके बिल्डींग वारजे माळवाडी पुणे 58
नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

चिन्ह : घड्याळ
View  

- - - - - - -
विजयी
30
अ - स्त्रियांसाठी
दांगट भाग्यश्री कैलास पत्ता - सन 129 हिरवळ बंगला वारजे माळवाडी पुणे 58
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना

चिन्ह : रेल्वे इंजिन
View  

- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचेआरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
31
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
बराटे दिलीप प्रभाकर पत्ता - मारूती मंदिराजवळ, चावडी शेजारी, वारजेगाव पुणे-411 058
नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

चिन्ह : ---
View  

- - - - - - -
विजयी
31
ब - स्त्रियांसाठी
दुधाने लक्ष्मी देवराम पत्ता - माऊलीकृपा स.न. 12 दुधाने नगर वारजे जकात नाका कर्वेनगर पुणे 411 058
नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

चिन्ह : घड्याळ
View  

- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचेआरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
32
ब - सर्वसाधारण
बराटे राजेश किसन पत्ता - 357 ग.क्र.2 नामदेव बराटे चाळ कर्वेनगर पूणे 52
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना

चिन्ह : रेल्वे इंजिन
View  

- - - - - - -
विजयी
32
अ - स्त्रियांसाठी
मकवान सुरेखा अविनाश पत्ता - वनदेवी मंदिरासमोर गोसावी वस्ती कर्वेनगर पुणे 52
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना

चिन्ह : ---
View  

- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचेआरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
33
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
मोकाटे योगेश श्रीकांत पत्ता - रघुबल 31 कोथरुड पुणे 38
शिवसेना

चिन्ह : धनुष्यबाण
View  

- - - - - - -
विजयी
33
ब - स्त्रियांसाठी
देशपांडे संगिता शाम पत्ता - रुग्वेद अपाट प्लॉट नं. 45 फ्लट नं 9/10 डहाणूकर कालनी काक्षरुड पूणे 38
शिवसेना

चिन्ह : धनुष्यबाण
View  

- - - - - - -
विजयी
News Source: http://www.pmcelection.org/result_elected.asp
प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचेआरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
34
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
सुतार पुथ्वीराज शशिकांत पत्ता - शिवतीर्थ नगर, माधवबाग सोसायटी, पौड रोड कोथरूड, पुणे-38
शिवसेना

चिन्ह : धनुष्यबाण
View  

- - - - - - -
विजयी
34
ब - स्त्रियांसाठी
मोनिका मुरलीधर मोहोळ पत्ता - फ्लॅट न. 401 प्लॉट 49, स.न.122/123 सार्इ अपार्टमेंट रामबाग कॉलनी, पौड रोड कोथरूड, पुणे -38
भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : कमळ
View  

- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचेआरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
35
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
बधे प्रशांत लक्ष्मण पत्ता - 1187/68 मॉर्डन बिल्डींग यिवाजी नगर पूणे 5
शिवसेना

चिन्ह : ---
View  

- - - - - - -
विजयी
35
ब - स्त्रियांसाठी
मेधा विश्राम कुलकर्ली पत्ता - 5 नंदनवन सोसा डहाणूकर कालनी कोथरुड पूणे 38
भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : कमळ
View  

- - - - - - -
विजयी


प्रभाग क्रमांक
प्रभागाचेआरक्षण
उमेदवाराचे नाव व पत्ता
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
प्रतिज्ञापत्र
उमेदवारास मिळालेली मते
36
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
राणे अनिल बाबुराव पत्ता - स.न.18,प्लॉट नं.14,एरंडवणा गावढाण,रजपूत विटभट्‌टी,कर्वेरोड पुणे 4
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना

चिन्ह : रेल्वे इंजिन
View  

- - - - - - -
विजयी
36
ब - स्त्रियांसाठी
सहस्त्रबुध्दे माधुरी श्रीराम पत्ता - जुना 61/47, नवा 61ए/40 रामकृष्ण, एरंडवणा, भारती निवास सोसायटी, कर्वे रस्ता पुणे 4
भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : ---
View  

- - - - - - -
विजयी

Municipal Corporation Election Result 2012


No comments:

Post a Comment